Vznik a cíl občanského sdružení

Občanské sdružení Arbesova je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením občanů. Našimi cíli jsou především ochrana a péče o životní prostředí v městské části Brno – sever, zejména ve čtvrti Lesná, budování nových veřejných zařízení pro volný čas a péče o stávající veřejná zařízení pro volný čas: dětská hřiště, sportoviště, parky apod.

Novinky

Webová prezentace byla spuštěna

06.04.2011 22:18
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace Občanského sdružení Arbesova.

Přidáte se k nám?

Uvítáme nové členy se zájmem o zlepšení bydlení v oblasti Lesné. Máte-li zájem podpořit naši členskou základnu a podílet se na našich aktivitách, vyplňte přihlášku ke členství a zašlete ji na elektronickou adresu.

evidencni_karta_IDx.doc (14 kB)